Odboje i odbojnice

Odboje i odbojnice przemysłowe i szpitalne:

- ze stali zwykłej malowane proszkowo
- ze stali nierdzewnej


odbojnicaodbojnica